Stenløse Portalen

For alle dem der bor i Stenløse

Stenløse på få ord

Stenløse er en by i Nordsjælland, som er en del af Egedal kommune i Region Hovedstaden. Byen ligger omkring 2/3 af vejen fra København til Frederikssund. Byens historie kan spores tilbage til omkring 1260. Men det var først efter jernbanens indtog i 1879, at byen for alvor begyndte sin vækst. I dag anses Stenløse som sammenvokset med Ølstykke, hvorfor det samlede indbyggerantal ligger lidt over 22.000 beboere. Læs mere om byen, dets erhvervs- og foreningsliv, samt hvad der ellers foregår her på siden.

Eksisteret Siden

1260 Årstallet

Beboere

5770

En god togforbindelse i København

Stenløse har haft trinbræt siden 1879 og egen station siden 1882 og var oprindelig en del af Frederikssundsbanen. Derfor har der været en god, stabil og hurtig forbindelse til hovedstaden i lidt over 140 år. Det gjorde Stenløse til en populær pendlerby i forbindelse med parcelhusboomet i 1960’erne.

Siden 1989 har Stenløse Station været en del af S-togsnettet. I dag stopper både linjerne C og H på Stenløse, Egedal og Ølstykke – de tre stationer i byområdet. Det har givet en endnu bedre forbindelse til hovedstaden med 10 minutters drift i hverdagene.

Stenløse er en del af Egedal Kommune

Siden 2007 har Ølstykke-Stenløse været en del af Egedal Kommune. Den er en sammenlægning af de tidligere Ledøje-Smørum, Ølstykke og Stenløse kommuner. Det samlede befolkningsantal i kommunen er på lige omkring 43.000, hvoraf altså omkring halvdelen bor i byområdet Ølstykke-Stenløse.

Byområdet dækker således hele den vestlige del af Egedal Kommune med Ølstykke og Stenløse liggende på hver side af den gamle Hovedvej 6 på vejen mellem Roskilde og Hillerød.

 

Se mere på Egedal Kommunes hjemmeside her: https://www.egedalkommune.dk/

 
egedal kommune stenløse

Et rigt foreningsliv

Foreningslivet er aktivt og levende. Således finder du alt lige fra de traditionelle fodbold-, gymnastik- og idrætsklubber over diverse kunstforeninger, spejderkorps, kor og musikskoler.

Byen byder også på en pensionist- og efterlønsforening, en folkedanserforening, samt egen petanque-forening og diverse rideklubber og en køreforening.

Endelig er der også kommunens stærke erhvervsnetværk og erhvervsforening. De arbejder begge aktivt for bedre forhold for kommunens erhvervsliv og for at styrke samarbejdet lokalt.

Et godt sted at vokse op

Stenløse har mange tilbud til børn og unge. Her er både dagplejetilbud, vuggestuer, børnehaver og kommunale og private skoler, samt et gymnasium i byen. Derudover er der naturligvis forskellige pasningstilbud, klubber og foreninger, der har fokus på både børn, unge og deres interesser.

Områdets vejnet er meget børnesikkert med masser af stianlæg og lukkede eller blinde veje i parcelhuskvartererne, samt cykelstier ved alle kraftigt befærdede veje.

Så Stenløse er et trygt og godt sted at vokse op.

Stenløse Plakaten

Interreseret i at få mere af det lokale fra Stenløse i dit hjem? Så har vi en plakat der passer til lige dine behov. I samarbejde med  designeren Sisse Jensen og Madusen, så har vi en plakat af den æstetiske flotte Stenløse kirke lige ville passe ind i din dagligestue.

Stenløses historie

Byen Stenløse omtales første gang som Stenløsemagle – eller Stenløsæ macla – i et skrift fra 1260. Og 110 år senere omtales byen igen i Roskildebispens Jordebog – en fortegnelse over de jorde og ejendomme, som bispen i Roskilde ejede i 1370.

Byens størrelse var omkring den samme op gennem middelalderen og frem til 1879, hvor anlægningen af Frederikssundsbanen blev påbegyndt. I en optegnelse fra 1682 blev der angivet, at byen bestod af 18 gårde, et husmandssted og 18 huse uden jordtilliggender.


Fra middelalderby til stationsby

Med anlæggelsen af Frederikssundsbanen skiftede Stenløse lige som mange andre småbyer status fra et stillestående bonde- og håndværkersamfund og til en mere handelsorienteret stationsby.

Jernbanen betød, at der kom mere trafik, mere handel og i det hele taget mere liv i byen. Små 10 år senere havde byen også fået et andelsmejeri – Bastbro – ligesom der var kommet flere butikker i byens hovedgade. Mejeriet var i drift frem til 1960. Det blev  dog efterfølgende revet ned i 1982 for at gøre plads for nogle række- og parcelhuse.


Fra stations- til pendlerby

Udviklingen fortsatte på samme måde frem til efter Anden verdenskrig. Her begyndte der en større tilflytning op gennem 1950’erne – primært af københavnere, som ville ud på landet. Fra 1955 og til 1965 tredobledes byens indbyggertal således. Samtidig voksede byens parcelhuskvarterer frem.

Årsagen til, at mange valgte Stenløse, var dels Frederikssundsbanen, der gjorde det muligt at komme hurtigt frem og tilbage til byen, og dels at der var et rigt udvalg af butikker, håndværkere og andre liberale erhverv i byen.

Den dag i dag pendler en stor del af byens beboere således fortsat med S-toget ind til Storkøbenhavn for at arbejde. Så på mange måder ligner Stenløse masser af andre byer i udkanten af Storkøbenhavn, der tidligt fik jernbaneforbindelse ind til storbyen.


Indkøbsmuligheder og kultur

I 1959 fik Stenløse egen biograf. Den blev bygget af den lokale murermester Philipsen, hvis kone stod for driften, da murermesteren døde allerede året efter. Senere overtog sønnen den så, indtil enken efter ham solgte biografen til 2 lokale familier.

Disse valgte dog at lukke biografen i 2011 på grund at svigtende økonomi. I 2016 nedbrændte biografen ved en sandsynligvis påsat brand.

I 1967 åbnede byens nye bibliotek, og opførelsen af det lokale indkøbscenter, Stenløse Center, blev så småt påbegyndt. Centeret åbnede 6. november 1969 og ligger meget praktisk lige ved siden af Stenløse station.

I dag har centeret skiftet navn til Egedalcenteret og huser lige omkring 70 butikker med alt lige fra dagligvarer over tøj, sko, mode og personlig pleje og til forskellige specialforretninger som optiker, boghandel og slagter.

Stenløse i dag

Som allerede nævnt er Stenløse et byområde i Ølstykke-Stenløse byområde på tilsammen lidt over 22.000 indbygger. Heraf udgør selve den gamle Stenløse by lige omkring 6000 indbyggere. Så fra at have været et lille bondesamfund med et par gårde for lige omkring 800 år siden, er byen i dag et lokalt center i Egedal Kommune.